Polní cesty jsou nesmírně cenné z hlediska ochrany biodiverzity. Mohou sloužit jako stanoviště pro živočichy zemědělské krajiny, především pro ptáky, a jsou mimořádně důležitým biotopem stovek druhů hmyzu, vázaného na holou nebo jen řídce zarostlou půdu. Patří mezi ně i řada chráněných a vyhynutím ohrožených brouků (majky, rýhonosci, svižníci a další) nebo samotářských druhů včel a vosiček, významných opylovačů. Všichni tito živočichové z naší krajiny zmizeli v průběhu posledního půlstoletí a vracejí se velmi pozvolna, zejména do příhodných chráněných území. K tomu, aby se z takových míst mohly ohrožené druhy rozšířit, založit nové populace, a zmírnit tak riziko vyhynutí, potřebují překonat bariéru, kterou pro ně představují nerozčleněné lány polí.

Obnova struktury polních cest v naší zemědělské krajině, donedávna tolik bohaté na unikátní a nikde jinde v republice se nevyskytující druhy, pro ně představuje jedinečnou šanci „návratu na výsluní“, obrazně i doslova. Polní cesty jim budou sloužit jako vhodný biotop pro trvalé obývání a zároveň i jako koridor, jímž se mohou šířit na další vhodná místa. Pozitivní vliv polních cest na ochranu biodiverzity se ještě znásobí, když se na rozhraní cesty a orné půdy vytvoří přioráním nízké valy, které zpestří nabídku biotopů o vyhřívané a spoře zarostlé „svahy“, tolik svědčící teplomilným pálavským vzácnostem z řad hmyzu.

Na pozemcích 6624, 8116 a 3710/7 okolo Mikulova zrealizujeme polní cesty, okolo kterých vybudujeme drobné valy k oddělení od orné půdy. Přispějte nám na jejich realizaci zakoupením poukazu (100 Kč/m).