Na poli mezi Mikulovem a Klentnicí – obrovské, jednolité a trpící erozí – plánujeme výsadbu mandloňových pásů k 30. výročí sametové revoluce. Ty budou doplněny travnatými pásy a vytvoří tak prvek bránící erozi, rozčleňující nedozírnou plochu pole a místo, kde se obyvatelé Mikulova budou moci procházet. Výsadba proběhne 8.-10. listopadu, budeme rádi za každou pomocnou ruku.

Žlutě plánované cesty, fialově mandloňové pásy a modře soustředěné linie odtoku vody.

Třicet let je u člověka věk zralosti, období největší životní síly. Se stavem demokracie v našem státě to bohužel vypadá jinak. Strádá. Jistě to souvisí i se změnami postojů k entitám, jejichž hodnota se dříve nezpochybňovala, zatímco dnes o své místo na piedestalu musí doslova bojovat, což jim už z principu není vlastní, – ke svobodě, pravdě a toleranci.

Svou mandloň v aleji můžete mít i vy.

Stejně jako demokracie strádá i naše kulturní krajina. Je v ní málo zeleně a vysychá. Půda je odvodněná. Sloup horkého suchého vzduchu nad lány polí (zejména po sklizni) vysává zbytky vláhy z okolí a tvoří bariéru pro vlhčí oceanické proudění. I proto tady tak málo prší, v létě takřka vůbec ne. Když přeci jen už déšť přijde, do půdy utužené těžkou mechanizací a absencí hlubší orby, s narušenou strukturou, bez života a ochuzené o organickou složku se voda téměř nevsakuje, bez užitku odteče a kvůli erozi s sebou odnáší poslední zbytky živinami bohaté ornice.

Kulturní krajina je z velké části dílem člověka, bez něj by nebyla. Člověk do ní vtiskává své potřeby, touhy i myšlenky. Krajina je jeho obrazem. Chtěli bychom se však v zrcadle vidět takhle? Jistě ne. Oslavme proto letošní významné výročí tím, že v krajině vytvoříme zelenou krásu, probudíme život tam, kde se ho nedostává. Udělejme to ve jménu svobody. Prospějeme krajině, sobě i mezilidským vztahům. A ozdravení krajiny a vztahů je to nejlepší, co můžeme demokracii k jejím zralým narozeninám darovat.

Symboličnost tohoto krajinného prvku je vícevrstvá. I pásy mohou chránit a spojovat zároveň. Idea svobody je jako mandloň – navnadí a okouzlí nás svými čarokrásnými květy v době, kdy ostatní stromy ještě spí. Svoboda sama je potom spíše mandlí – je opatřena tvrdou slupkou zodpovědnosti a zdravého sebevědomí, kdo ji však rozlouskne, pochutná si na sladkém jádru. Mandloně jsou stromy dobře odolávající suchu, mohou tedy symbolizovat také klimatickou svobodu.