Ve spolupráci se spolkem dunajovických vinařů jsme vysadili alej švestek a dalších stromů. 

Kvůli komplikacím s pořádáním akcí pro veřejnost jsme výsadbu původně plánovanou u Mikulova přesunuli do Dolních Dunajovic, kde se jí ujali vinaři se svými rodinami. Vysadilo se téměř 60 švestek a rynglí a několik jabloní a hrušní. O alej se budeme starat společně, náš spolek bude zajišťovat výchovný řez, vinaři zase zálivku. Na závěr jsme ještě vyměnili několik uhynulých stromků z loňské sváteční výsadby 17. listopadu na Dunajovických kopcích.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, podpořený individuálními dárci veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.