Okrašlovací spolek Mikulov je společenství aktivních lidí, kteří se rádi podílí na utváření, regeneraci a údržbě zeleně a krajiny v Mikulově i jeho okolí. Založen byl v prosinci roku 2018, svým způsobem navazuje na činnost dřívějšího mikulovského okrašlovacího spolku Verschönerungs verein, který byl založen v roce 1872 a jeho činnost ukončily události II. světové války.

Od vzniku spolku jsme uspořádali desítky akcí, kterých se kromě samotných členů spolku účastní stovky dobrovolníků z řad veřejnosti, škol i dalších spolků. Našim cílem je totiž nejenom zlepšit stav krajiny, ale také probudit v lidech vztah ke krajině v jejich okolí. Činnost spolku je financována z darů, grantů a dotací, základem je ale dobrovolná práce členů a podporovatelů. Pokud vás naše činnost zaujala, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

Dlouhodobě se věnujeme péči o farskou zahradu mikulovského kostela sv. Václava a stále zvětšující objem práce tvoří péče a údržba o vysazené stromy a travnaté pásy, pravidelně pořádáme kurzy řezu ovocných stromů. Ve spolupráci se Správou CHKO Mikulov jsme vydali knihy 100 pálavských rostlin a 100 pálavských bezobratlých – zisk z jejich prodeje také financuje činnost spolku. Z naší činnosti vybíráme:

Přehled najdete na mapě aktivit.

Kontakty

Okrašlovací spolek Mikulov, z.s. | 22. dubna 1055/2, 692 01 Mikulov | IČO 07752768 | číslo účtu: 123-0025890257/0100 (transparentní účet)

předsedkyně spolku: Jana Drochytková [drochytkova.jana(at)email.cz]
kontakt pro média: Markéta Ničová [marketanici(at)gmail.com]
administrace webu, mapy, fotodokumentace, distribuce knih 100 pálavských: Jan Miklín [miklin(at)email.cz]

Z historie původního okrašlovacího spolku

 • 7. 1. 1872: Měšťan Karl Lebwohl sestavuje komisi k založení spolku „Verschönerungs verein“ (Okrašlovací spolek) společně s několika schopnými muži. Byli to: Holzknecht, Dr. Prochaska, Scherba, Berger, Blau, Dr. Götz, L. Thoma a Liebermann.
 • 17. 1. 1872: Zakládající valná hromada Okrašlovacího spolku. Zúčastnilo se jí 219 členů, kteří složili dohromady 900 zlatých základního kapitálu. Karl Lebwohl byl zvolen předsedou spolku.

Realizované projekty původního Okrašlovacího spolku (mapa):

 • 1872: výsadba na Nádražní a Novokopečné aleji
 • 1873: zbudování pěší cesty podél zdi židovské zahrady až k nádraží
 • 1874: zbudování pěší cesty od Střelnice (dnes Amfiteátr) k Turoldskému háji ( Bründlstein), zbudování pěší cesty v hradebním příkopu, výsadba akátu kulovitého na celém Náměstí
 • 1875: zbudování cesty k Turoldským sklepům
 • 1878: první finanční výtěžek z prodeje úrody z Novokopečné ovocné aleje (městská rada se rozhodla ponechat výnos z úrody Okrašlovacímu spolku po dobu vlastního financování výsadby a údržby sadů)
 • 1884: výsadba akátů v Turoldském háji
 • 1889: zřízení velkého projektu-aleje (Schanzallee), dnes Na Hradbách
 • 1894: vysázení stromů a keřů na Kozím hrádku
 • 1894-1897: zřízení areálu s podporou Dr. Johanna Liebermanna na svahu Janišova kopce
 • 1899: zbudování parku (na Giselaplatz, později Dr. Stumvoll-Platz) na křižovatce dnes ul. Hraničářů, Piaristů a Rep. obrany
 • 1906: zbudování cesty podél někdejší Zwergelgarten (trpasličí zahrady), dnes v místě mezi ul. Havlíčkovou a Růžovou a několik můstků v lesní aleji (zřízené 1897)
 • 1910: výsadba mnohých ovocných i lesních stromů v lese, Na hradbách a Novokopečné aleji
 • 1911: Karel Prochaska poskytuje finanční dar na zbudování stejnojmenné aleje, zřízené ještě tohoto roku
 • 1912: spolek se připojuje k německému zemskému turistickému svazu a vytváří vlastní turistický výbor
 • 1913: postavení altánu na Janišově kopci
 • 1914: probošt Karl Ludvig baron Menßhengen představuje plán na založení okružní procházkové cesty na Svatém kopečku
 • 1914-1918: během 1. světové války pozastavení činnosti Okrašlovacího spolku
 • 1918-1920: vybudování okružní cesty na Sv. Kopečku, která se stává výletní atrakcí pro místní i turisty (za 5783 Kč). Spolek také opakovaně bojuje proti těžbě vápence na Sv. Kopečku
 • 1921: rozšíření cesty po hřebenu a zřízení přístupu k tzv. „Studentenplatzu“ na Turoldském směrem ke Klentnici
 • 1921: výstavba městské plovárny s dvěma bazény v úpatí Janišova kopce s finanční podporou města (Kč 13 500) dle projektu Ing, R. Czujana
 • 1923: přemístění pomníku Sonnenfelse na dnes ul. Komenského a úprava náměstíčka (L. Hasner-Platz)
 • 1924: nová výsadba aleje na Pavlovské akáty kulovitými (původní kaštanová alej musela ustoupit elektrifikaci)
 • 1930: velkým nákladem opravena původní prašná věž na Kozím hrádku a zřízena na ní rozhledna
 • 1934: postavení prostorného altánu pro poutníky na Sv. Kopečku v údolíčku mezi kostelem a hrobní kaplí

Do činnosti Okrašlovacího spolku spadala také údržba Pruského hřbitova a veškeré založené zeleně a 14,5 km cest. Také označení všech turistických cest, a to z lásky k domovině bez jakéhokoliv zisku. Byli za to zodpovědní především muži: Dr. Johan Liebermann, Julius Kase, Karl Prochaska, Leo Teltscher a Karl Trampler.

Činnost spolku ukončila II. světová válka.

10. 12. 2018 se za účasti pěti zakládajících členů – Jany Drochytkové, Kryštofa Chytrého, Jana Miklína, Kláry Sedláčkové a Heleny Prokešové -konala ustavující schůze „nového“ Okrašlovacího spolku.

Spolupracujeme/naši činnost podporují:


Turistické informační centrum Mikulov

Město Mikulov

Obec Dolní Dunajovice