Na svátek práce dopoledne jsme se opět sešli v aleji na Cihelnu, abychom dokončili práci započatou při minulé brigádě. Tentokrát se jednalo o čistě dámskou (neplánovaně) akci. Stromky, které ještě potřebovaly oporu a ochranu kmínků, jsme opatřili novými kůly a chráničkami. Dostříhali jsme stromky, na které se minule nedostalo, a ještě jsme stihli provést výchovný řez v nedaleké Stoleté aleji.