Série fotografických průvodců po pálavské fauně a flóře se dočkala třetího dílu – po rostlinách a bezobratlých došlo na obratlovce.

Kniha navazuje na předchozí díly praktickým formátem a provedením i koncepcí – každému druhu (či několika příbuzným nebo podobným druhům) je věnovaná dvoustrana s popisem a informacemi o rozšíření a biologii. Obratlovců na Pálavě žijí pár stovek druhů, takže v knize je zastoupena poměrně velká část – a to jak druhů vzácných, tak poměrně běžných i těch nepůvodních, nově se šířících. Při výběru druhů do tohoto dílu jsme se (na rozdíl od rostlin a bezobratlých) nedrželi striktně území samotné CHKO, ale přidali jsme i druhy z jejího přímého sousedství: Novomlýnských nádrží a soustavy Lednických rybníků.

Knihu vydal Okrašlovací spolek Mikulov ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, vydání finančním darem podpořila Nadace Blížksobě. Veškerý zisk z prodeje využije Okrašlovací spolek k péči o pálavskou krajinu. Knihu můžete objednat na webu nebo zakoupit v mikulovském a pavlovském turistickém informačním centru, knihkupectví Malá Medvědice a Regionálním muzeu v Mikulově a jeho pobočkách.

  • ISBN 978-80-11-04565-4
  • 196 stran, 113 x 148 mm
  • 1. vydání 2024
  • cena 229 Kč (199 Kč při koupi společně s dalšími díly)