Hrušňová alej podél silnice z Mikulova na Klentnici se rozrostla o dalších 80 stromů. Pod taktovkou Okrašlovacího spolku a organizace Sázíme stromy je pomohli vysadit školáci z mikulovského gymnázia, obyvatelé klentnického Srdce v domě i děti ze Živého učení v Klentnici.

První den (24. 10.) bylo úkolem na určených místech vykopat jámy, o den později došlo na samotnou výsadbu. Porostou zde hrušně mnoha odrůd: Magdalenka, Oharkula, Clappova, Hardyho, Charneuská, Kongresovka, Jakubka česká, Krvavka letní, Krvavka velká, Holenická, Muškatelka letní, Jačménka, majdalenka, Krvavka brus a Amanliská letní.