I když situace v letošním podzimu pořádání hromadných akcí nepřeje, o výsadby je potřeba pečovat a dodané stromy vysadit. Během října jsme tak vlastními silami prošli Stoletou alej, v níž jsme dosadili několik stromů náhradou za ty, co se neujaly, a udělali běžnou údržbu (úprava úvazků, opravy kůlů, oplocenek a příčníků). Ve Zlámalově ulici, na místě křížku, jehož obnovu zajišťuje mikulovský Muzejní spolek, jsme vysadili dvě lípy a prostříhali a opravili kůly a oplocenku na místě už rostoucí jabloně. Dosadby nových mandloní za uschlé se dočkala i mandloňová alej za Kočičí skálou. Snad se situace zlepší tak, abychom další akce mohli pořádat pro více členů a naše příznivce.